5.21.2018

ερείπια / ruins

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

5.08.2018

midday shadows


(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

4.16.2018

4.03.2018

"Deux femmes"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

σκιές του μεσημεριού II / midday shadows II

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)