10.28.2017

κοχύλια / shells

σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour

10.03.2017

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

Το μπάνιο / Bath

(ακουαρέλα / watercolours)