5.21.2018

ερείπια / ruins

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

5.08.2018

midday shadows


(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

4.16.2018

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)