8.20.2018

κι άλλα προσχέδα / more drafts
No comments:

Post a Comment

Pique-nique

(σινική μελάνη / India ink)