7.23.2018

ο θησαυρός / the treasure

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)

No comments:

Post a Comment

καπρίτσιο / caprice

(σινική μελάνη / India ink)