7.23.2018

ο θησαυρός / the treasure

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)

No comments:

Post a Comment

Το άγαλμα / the statue

(σινική μελάνη / India ink) *αφιερωμένο στη μνήμη του Aristide Maillol