7.05.2018

σκιές του μεσημεριού II / midday shadows II

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

No comments:

Post a Comment

το μοντέλο / the model

(σινική μελάνη / India ink)