7.20.2018

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)

No comments:

Post a Comment

καπρίτσιο / caprice

(σινική μελάνη / India ink)