6.12.2018

μελωδίες της υπαίθρου II / countryside melodies II

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

No comments:

Post a Comment

Το άγαλμα / the statue

(σινική μελάνη / India ink) *αφιερωμένο στη μνήμη του Aristide Maillol