5.03.2018

σχέδιο εν εξελίξει / work in progress


No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)