5.21.2018

ερείπια / ruins

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

No comments:

Post a Comment

καπρίτσιο / caprice

(σινική μελάνη / India ink)