5.21.2018

ερείπια / ruins

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

No comments:

Post a Comment

Το άγαλμα / the statue

(σινική μελάνη / India ink) *αφιερωμένο στη μνήμη του Aristide Maillol