5.31.2018

πόλη φάντασμα / ghost town

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

No comments:

Post a Comment

Το άγαλμα / the statue

(σινική μελάνη / India ink) *αφιερωμένο στη μνήμη του Aristide Maillol