5.03.2018

μελωδίες της υπαίθρου / countryside melodies

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)

No comments:

Post a Comment

Pique-nique

(σινική μελάνη / India ink)