4.16.2018

πρώιμη Άνοιξη / early Spring

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

No comments:

Post a Comment

midday shadows

indian ink and watercolour