3.03.2018

Το μπάνιο / Bath

(ακουαρέλα / watercolours)

No comments:

Post a Comment

Pique-nique

(σινική μελάνη / India ink)