3.03.2018

Το μπάνιο / Bath

(ακουαρέλα / watercolours)

No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)