11.12.2017

ιδιωτικός κήπος / private gardenσινική μελάνη και ακουαρέλα / india ink and watercolour

No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)