10.03.2017

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

No comments:

Post a Comment

το μοντέλο / the model

(σινική μελάνη / India ink)