6.21.2017

κορίτσια στο δάσος / girls in the forest

(σινική μελάνη / indian ink)

No comments:

Post a Comment

ιδιωτικός κήπος / private garden

σινική μελάνη και ακουαρέλα / india ink and watercolour