6.21.2017

κορίτσια στο δάσος / girls in the forest

(σινική μελάνη / indian ink)

No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)