1.31.2017

προσχέδιο / draft


No comments:

Post a Comment

καπρίτσιο / caprice

(σινική μελάνη / India ink)