12.14.2016

Σπανιόλα / Spanish woman(ακουαρέλα / watercolour)

No comments:

Post a Comment

μελωδίες της υπαίθρου II / countryside melodies II

(Σινική μελάνη και ακουαρέλα / India ink and watercolor)