12.14.2016

Σπανιόλα / Spanish woman(ακουαρέλα / watercolour)

No comments:

Post a Comment

Το άγαλμα / the statue

(σινική μελάνη / India ink) *αφιερωμένο στη μνήμη του Aristide Maillol