12.14.2016

Σπανιόλα / Spanish woman(ακουαρέλα / watercolour)

No comments:

Post a Comment

ιδιωτικός κήπος / private garden

σινική μελάνη και ακουαρέλα / india ink and watercolour