12.14.2016

Σπανιόλα / Spanish woman(ακουαρέλα / watercolour)

No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)