11.10.2016

ο λύκος / the wolf

Ακουαρέλα / watercolours.

No comments:

Post a Comment

ερωτική ποίηση / erotic poetry

(ακουαρέλα / watercolours)