11.10.2016

ο λύκος / the wolf

Ακουαρέλα / watercolours.

No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)