11.10.2016

ο λύκος / the wolf

Ακουαρέλα / watercolours.

No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)