11.06.2016

Αγάλματα / statues

(προσχέδιο / draft)

No comments:

Post a Comment

κορίτσια στο δάσος / girls in the forest

(σινική μελάνη / indian ink)