11.06.2016

Αγάλματα / statues

(προσχέδιο / draft)

No comments:

Post a Comment

απογευματινή σελήνη / afternoon moon

ακουαρέλα / watercolours