11.06.2016

Αγάλματα / statues

(προσχέδιο / draft)

No comments:

Post a Comment

το μοντέλο / the model

(σινική μελάνη / India ink)