11.17.2016

ύπνος / sleep

(προσχέδιο / draft)

No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)