11.17.2016

ύπνος / sleep

(προσχέδιο / draft)

No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)