10.29.2016

Μελισσάνθη / Melissanthe

(ακουαρέλα / watercolours)

No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)