10.24.2016

αμφίβια και ερπετά / amphibians and reptiles

(προσχέδιο / draft)

No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)