9.14.2016

ο ποιητής / the poet (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)