7.02.2016

σονάτα / sonata


No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)