3.01.2016

δέντρο / tree (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)