3.01.2016

δέντρο / tree (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

το μοντέλο / the model

(σινική μελάνη / India ink)