3.01.2016

δέντρο / tree (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

κορίτσια στο δάσος / girls in the forest

(σινική μελάνη / indian ink)