1.19.2016

κόρες της νύχτας / daughters of the night (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)