1.19.2016

κόρες της νύχτας / daughters of the night (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

το Χρυσό Μονοπάτι / the Golden Path

(σινική μελάνη και γκουάς / India ink and gouache)